INVESTERINGSPROCESS

 

Har ditt bolag en intressant investeringsmöjlighet för Lunova så hör du av dig till oss på info@lunova.se

 

Lunova tillsätter efter en första kontakt en Investment Manager i styrelsen eller hos vår samarbetspartner Partnerinvest för att göra en analys och en enklare due diligance-process tillsammans med er som bolag, som mynnar ut i ett besluts- och investeringsunderlag till Lunovas styrelse.

 

Vid utvärdering av potentiella investeringar tar vi särskilt hänsyn till följande faktorer:

  •  Företagets affärsidé bör ha en identifierbart hög marknadspotential
  •  Den befintliga, eller möjligheten att till företaget knyta en, företagsledning med god kompetens och långsiktighet
  • Tydliga exitmöjligheter bör föreligga innan eller i samband med en andra investeringsrunda