ÄGARE OCH STYRELSE

Ägare

Lunova AB ägs till 33 % av LTU Holding. 33% ägs av Norrsådd som är ett helägt dotterbolag till Norrlandsfonden och resterande 33% ägs av Sparbanken Nord.

 

Styrelse

Ordförande för styrelsen är Peter Ericson och ledamöter är Lisa Ek, Mats Nordlund och Åsa Andersson